Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

 

 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"129685"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Hier lees je de meest gestelde vragen over de huidige stand van zaken binnen dit project.

Snel op de hoogte zijn van wat dit project verder inhoudt? Lees hier verder (onder andere over veiligheid, kwel en de Barro).

 

WELKOM!

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"129580"},"layout":{"template":"list","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"dateType":"digits","showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Welkom op deze website! Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen, gemeente Tiel en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoeken samen met partners in het gebied oplossingen om het rivierwater tussen Tiel en Waardenburg tegen te houden. Daarnaast maken we een gebiedsvisie waarin de ontwikkeling van de dorpen Varik en Heesselt en het wonen en leven langs de dijk tussen Tiel en Waardenburg centraal staan. Ongeacht de uitkomsten van de verkenning naar de dijken en de rivierverruiming, komt de gebiedsvisie er.