Resultaten belevingswaardeonderzoek

Arja Dijkhout 07-07-2016
0 reacties

In het voorjaar van 2016 zijn we met een SRV-wagen door het gebied getrokken om het belevingswaardeonderzoek uit te voeren. We hebben 250 mensen uit Varik en Heesselt gesproken. Het belevingswaardeonderzoek is onder andere input voor de gebiedsvisie. De gebiedsvisie gaat vooral over de leefbaarheid in uw gebied en komt er sowieso, ongeacht wat er besloten wordt over de dijk en de geul. Hieronder leest u de resultaten, verhalen van een aantal geinterviewden en de kijk van projectleiders en bestuurders op het onderzoek.

In het voorjaar van 2016 zijn 250 inwoners van Varik en Heesselt geinterviewd over hun wensen voor en ideeen over hun leefomgeving. De resultaten worden gebruikt voor het maken van de gebiedsvisie.

Het overgrote deel van de inwoners van Varik en Heesselt (94 procent) vindt dat er maatregelen moeten worden genomen voor de waterveiligheid in het gebied. Een kleine minderheid van zes procent vindt dat er niets hoeft te gebeuren. In opdracht van het projectteam Varik-Heesselt - een samenwerkingsverband van Provincie  Gelderland, Waterschap Rivierenland, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de gemeente Neerijnen - zijn in april en mei 2016 tweehonderdvijftig inwoners geïnterviewd over maatregelen die genomen moeten worden voor de veiligheid bij hoog water. De maatregelen zijn nodig vanwege de stabiliteit van de dijken, bodemdaling en klimaatveranderingen.

Verschillende maatregelen genoemd

De maatregelen die mensen voorstellen lopen uiteen. De voorstellen om de dijken te verhogen in combinatie met een geul of andere rivierverruimende maatregelen krijgen de meeste steun. In plaats van een geul hebben inwoners onder andere genoemd: het verlagen van de uiterwaarden in combinatie met het opschonen van de begroeiing, het uitbaggeren van de rivier, het verleggen van de dijk van de rivier af, verhoging van de dijken en het afgraven van het terrein van de steenfabriek. Bewoners van de dorpen hebben positiever op de mogelijke komst van een geul gereageerd dan de mensen die in het gebied wonen waar de geul mogelijk zal komen. Een aantal mensen geeft aan geen oordeel te kunnen geven: één op de vijf geïnterviewde bewoners. Als belangrijkste reden geven ze aan dat ze niet genoeg afweten van de plannen om erover te kunnen oordelen.

Ontwikkelingskansen

Als de hoogwatergeul er zou komen, zou dat ontwikkelingskansen kunnen bieden voor landschap, economie, recreatie, woningbouw en natuur. Vijftig procent van de ondervraagden ziet mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen die aansluiten bij wat er al is en tien tot twintig procent van de bewoners zou graag bijzondere, opvallende plannen ontwikkelen voor het gebied. Er zijn tientallen ontwikkelingskansen voor het gebied geopperd door de bewoners.

Hier kunt u het rapport met alle resultaten downloaden.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...