Josan Meijers: “Er is een oplossing mogelijk zonder geul”

Arja Dijkhout 07-07-2016
0 reacties

In het voorjaar van 2016 zijn we met een SRV-wagen door het gebied getrokken om het belevingswaardeonderzoek uit te voeren. We hebben 250 mensen uit Varik en Heesselt gesproken. Het belevingswaardeonderzoek is onder andere input voor de gebiedsvisie. De gebiedsvisie gaat vooral over de leefbaarheid in uw gebied en komt er sowieso, ongeacht wat er besloten wordt over de dijk en de geul. Hieronder leest u de resultaten, verhalen van een aantal geinterviewden en de kijk van projectleiders en bestuurders op het onderzoek.

Josan Meijers is gedeputeerde voor provincie Gelderland. Zij geeft haar kijk op het belevingswaardeonderzoek.

Mensen zeggen dat de geul er komt, ook met de gesprekken die in de SRV-wagen worden gevoerd. Dat de keuze eigenlijk al gemaakt is. Is er een oplossing mogelijk zonder geul?

“Zo’n oplossing is zeker mogelijk. Het zou ook alleen met dijken kunnen. Er is een onderzoek gedaan naar alternatieven. Daar is uitgekomen dat er twee goede mogelijkheden zijn: of alleen dijkversterking, of dijkversterking in combinatie met rivierverruiming.”

“Ik ben blij dat veel mensen hun mening hebben gegeven. En dat er in mogelijkheden wordt gedacht, dat we goede gesprekken kunnen voeren over de opgave voor veiligheid en over kwaliteit voor het gebied.”

Is de wijze waarop nu wordt gewerkt een uitvoering van de motie Smaling?

“Ik denk dat de werkwijze die we hebben gekozen heel goed past bij de wens van de Tweede Kamer. We waren al bezig de inwoners bij het proces te betrekken. We hebben anderhalf jaar geleden een boekje uitgegeven dat we samen met het gebied hebben gemaakt, in werkateliers. We doen hier wat Smaling en de meerderheid van de Tweede Kamer die de motie heeft gesteund graag zien. Eric Smaling komt graag een dag naar het gebied, en naar het Atelier in de voormalige Sparwinkel om te kijken hoe dat werkt. Hoe gaan die gesprekken en wat gebeurt er mee.”

Er is al veel informatie gegeven, maar in de tour met de SRV-wagen wordt duidelijk dat er nog veel vragen zijn.

“Het is prima dat mensen met hun vragen blijven komen. Doordat de camper van het waterschap heeft rondgereden voor de dijkverbetering Tiel-Waardenburg praten de mensen op de dijk over allerlei mogelijkheden. Dat moet hier ook gebeuren: er ligt een waterveiligheidsopgave, wat betekent dat voor dit gebied. In het Atelier Varik kunnen we straks een eigen programma opzetten om de discussie over waterveiligheid en leefbaarheid te voeren. Wat mij betreft wordt dat een podium waar iedereen zijn zegje kan doen. Waar dus veel informatie wordt gegeven en zaken worden uitgelegd. De twee brochures die huis-aan-huis zijn verspreid bundelen alle informatie ook mooi.”

 

We hebben mensen gesproken die gefrustreerd zijn door de onzekerheid van het lange wachten. Wat kunt u tegen deze mensen zeggen?

 

“Zolang de plannen niet het volgende stadium hebben bereikt, kan ik hooguit afspraken maken om op vrijwillige basis iets aan te kopen. Daar ben ik mee bezig, daar moet de politiek een besluit over nemen. Ik blijf me inzetten om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te kunnen geven.
Het gaat dan niet om onteigening, maar om verkoop op vrijwillige basis. Je kunt het vergelijken met het kopen voor de marktwaarde door een andere particulier, maar dan door de overheid, de provincie of het waterschap. Als er onteigend moet worden, dan kun je een financiële afspraak maken met misschien een plus als je moet beginnen op een andere plek.”

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...