Projectleiders: “Weerstand tegen de geul is een begrijpelijke reactie”

Arja Dijkhout 07-07-2016
0 reacties

In het voorjaar van 2016 zijn we met een SRV-wagen door het gebied getrokken om het belevingswaardeonderzoek uit te voeren. We hebben 250 mensen uit Varik en Heesselt gesproken. Het belevingswaardeonderzoek is onder andere input voor de gebiedsvisie. De gebiedsvisie gaat vooral over de leefbaarheid in uw gebied en komt er sowieso, ongeacht wat er besloten wordt over de dijk en de geul. Hieronder leest u de resultaten, verhalen van een aantal geinterviewden en de kijk van projectleiders en bestuurders op het onderzoek.

Henk Havinga van waterschap Rivierenland en Erwin Klerkx van provincie Gelderland zijn de projectleiders van de verkenning naar dijkverbetering en de geul.

“De geul is een heel ingrijpende maatregel, begrijpelijk dat dit wisselende reacties oproept, waaronder weerstand. Aan de andere kant zien we ook begrip voor maatregelen om iets te doen aan de hoge waterstanden van straks.”

Henk Havinga en Erwin Klerkx hebben net de resultaten van de interviews in Varik-Heesselt doorgenomen en hun eerste reactie is: mensen maken zich zorgen, over de komst van de geul en over de leefbaarheid, maar er zijn ook kansen. Klerkx en Havinga zijn projectleiders van resp. rivierverruiming Varik-Heesselt (een project onder leiding van de provincie) en de dijkverbetering van de twintig kilometer lange dijk tussen Tiel en Waardenburg (een project van het waterschap). In de projectteams waar ze leiding aan geven werken de provincie Gelderland, het ministerie van I&M, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen nauw samen.

 

Fotobijschrift: Erwin Klerkx en Henk Havinga

Beide projecten zijn apart van start gegaan maar op aandrang van de betrokken bestuurders aan elkaar gekoppeld omdat ze zo nadrukkelijk te komen tot één oplossing. Als de geul er niet komt zal de Waaldijk  bovenstrooms van  Varik en Heesselt hoger moeten worden; als de geul er wel komt, wordt deze dijk minder verhoogd. Of het alleen de dijk wordt, of een combinatie van dijkverbetering en een geul? In beide gevallen is de impact groot, zeggen Havinga en Klerkx.

“Het is een ingrijpende maatregel, van belang voor het hele rivierengebied, maar als je ziet wat de gevolgen zijn voor mensen privé, dan moeten we snel duidelijkheid geven”, zegt Klerkx. “Het is onze verantwoordelijkheid om mensen goed te informeren; het is belangrijk om tot een persoonlijk gesprek te komen. Maar ik zie ook wat anders: het percentage dat kiest voor waterveiligheid, dat mensen daar begrip voor hebben, dat is hoog.”

Havinga vindt dat er in Varik en Heesselt constructief wordt gedacht over de plannen. Hij was drie jaar lang als manager betrokken bij de hoogwatergeul langs de IJssel bij Veessen-Wapenveld, waar een compleet andere - een grimmige - sfeer hing.

Het gebied was net getroffen door een uitbraak van mond- en klauwzeer. Juist op dat moment, toen boerenbedrijven het zwaar te verduren hadden, komt de overheid met zo’n ingrijpend plan. “Hier wordt veel constructiever gedacht over alternatieven. Als de geul er komt, welke kansen zijn er dan? Het is goed om het eigen belang van de dorpen te koppelen aan het project.” Havinga noemt het belangrijk dat het algemene gevoel van waterveiligheid breed wordt gedragen. “Als je ziet hoe het klimaat zich gedraagt, dan is een goede voorbereiding belangrijk.”

Ook Varik-Heesselt kende een recente voorgeschiedenis die voor sommige mensen nog een rol speelt, zegt Klerkx. “In de structuurvisie voor dit gebied was al een geul ingetekend; dat werd uitgelegd als een definitief besluit, wat het niet was, het was toen - en nu nog steeds - slechts een strategie. Dat is een eigen leven gaan leiden bij sommige mensen, tegelijkertijd kan ik me de reactie goed voorstellen.” Klerkx kent ook de verhalen dat er al lang een besluit is genomen over de geul. “Dat is niet zo, met de hand op mijn hart. Ik weet zelf niet of de hoogwatergeul er komt, het is één van de alternatieven. Er zijn twee volwaardige alternatieven.” Klerkx en Havinga benadrukken dat er echt wat valt te kiezen. “In voorjaar 2018 wordt dat duidelijk: of er komt een beperktere dijkverhoging en een hoogwatergeul of alleen een hogere dijk.” Overigens bestaat er in de verkenning de mogelijkheid om nog andere rivierverruimende maatregelen te onderzoeken.

De projectleiders benadrukken dat het AtelierVarik, in de voormalige supermarkt van het dorp, een belangrijke rol speelt de komende twee jaar. “Dat is met name belangrijk voor het draagvlak van de plannen. We willen stap voor stap proberen het hele proces te volgen. Met een spreekuur waar mensen terecht kunnen met al hun vragen en met discussie over de projecten, met en zonder geul.”

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...