Teus Kool: "Vrijwillige kavelruil is een optie"

Arja Dijkhout 07-07-2016
0 reacties

In het voorjaar van 2016 zijn we met een SRV-wagen door het gebied getrokken om het belevingswaardeonderzoek uit te voeren. We hebben 250 mensen uit Varik en Heesselt gesproken. Het belevingswaardeonderzoek is onder andere input voor de gebiedsvisie. De gebiedsvisie gaat vooral over de leefbaarheid in uw gebied en komt er sowieso, ongeacht wat er besloten wordt over de dijk en de geul. Hieronder leest u de resultaten, verhalen van een aantal geinterviewden en de kijk van projectleiders en bestuurders op het onderzoek.

Teus Kool is wethouder voor gemeente Neerijnen. Hij ziet vrijwillige kavelruil tussen boeren wel zitten om het bestaande landschap te behouden.

Veel mensen in het geulgebied willen snel duidelijkheid. Wat kunt u tegen deze mensen zeggen?

“Het zou goed zijn als we mensen al in een vroeg stadium kunnen uitkopen. Stel dat de geul er komt, dan moeten ook gronden worden aangekocht. Als de geul er niet komt, kunnen de grond en de woningen weer worden verkocht. Prijzen van grond en woningen kunnen stijgen of dalen. Er is een risico, maar dat is te overzien.”

Dat lijkt een goede oplossing.

“Dat is het ook. Kijk eens naar bijvoorbeeld de doortrekking van de A15 van Bemmel naar Zevenaar. Dat duurt al meer dan vijftien jaar en al die tijd zitten bewoners en bedrijfseigenaren te wachten op een definitief besluit. Stel je voor wat er gebeurt als deze mensen al in een vroeg stadium worden uitgekocht. Dat scheelt een hoop werk omdat bezwarenprocedures niet meer worden gevoerd en een hoop menselijk leed. Dat zou een landelijke regeling moeten worden, want overal in Nederland spelen dit soort projecten. Daarmee haal je veel weerstand weg. Weerstand kost vermogens.”

Snel doen dus?

“Jammer genoeg kan dat niet zo snel omdat de regels dat niet toelaten. Er is nog geen besluit genomen over de geul en dat zal volgens de huidige regels eerst moeten gebeuren. Medio 20168 weten we meer.”

Als de geul doorgaat dan zou het landschap van boeren en fruittelers behouden moeten blijven, zeggen veel mensen. Wat vindt u daarvan?  

“Het is belangrijk dat bedrijven die blijven een toekomst hebben. Er zijn altijd bedrijven die zich afvragen of ze een toekomst hebben omdat ze geen opvolger hebben of te klein zijn. Als de geul er komt dan zou vrijwillige kavelruil zeker een optie zijn. Als je nu ziet hoeveel kilometers boeren maken en hoeveel tijd ze kwijt zijn om op hun land te komen, dan zouden ze heel blij zijn als de kavels dicht bij huis liggen. Om op de vraag terug te komen: dat landschap blijft, met boeren die een goede toekomst hebben.”

In welk gebied zou de vrijwillige kavelruil moeten plaatsvinden?

“In een gebied dat veel groter is, dus echt in de ruime omgeving van Varik en Heesselt. Het is in Gelderland al vaker gebeurd op deze manier. Dat lukt eigenlijk altijd, voor zover het om boeren gaat die hier vanuit de bedrijfseconomie naar kijken. Soms ligt er een perceel van een niet-boer tussen, dat levert soms wat sentiment op omdat het al tijden in de familie is bijvoorbeeld. Boeren kijken daar anders naar.”

Wat vinden de boeren zelf?

“Die zijn hier positief over. Ik ben jaren betrokken geweest bij de LTO, de organisatie van land- en tuinbouwers. Die maakt zich sterk voor vrijwillige verkaveling om boeren de ruimte te geven om goed te boeren.”

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...