Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Tachtig reacties op voorkeursalternatief

Arja Dijkhout 30-04-2018 0 reacties

De afgelopen zes weken heeft iedereen kunnen reageren op het voorlopig voorkeursalternatief van de stuurgroep met bijbehorende stukken. In deze periode hebben wij circa tachtig reacties en adviezen ontvangen.

Een groot gedeelte, namelijk vijftig, van de binnengekomen reacties is gelijkluidend. Zij steunen de keuze van de stuurgroep. In deze reacties wordt ingegaan op de onderwerpen veiligheid, waterstandsverlaging, gebiedsontwikkeling, de Lange Termijn Ambitie Rivieren en de ruimtelijke reservering uit de Barro. Ook worden de mogelijkheden aan de zuidoever benoemd. Daarnaast hebben wij nog circa 25 verschillende reacties ontvangen. Hiertussen zitten zowel reacties die het voorlopig alternatief steunen, maar ook reacties die graag een ander besluit hadden gezien.

Consequentie voor gehele stroomgebied Waal

Gelijktijdig hebben de betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs de mogelijkheid gehad om advies te geven op het voorlopig voorkeursalternatief. Hier hebben onder andere meerdere gemeenten langs de Waal gebruik van gemaakt. De gemeenten benadrukken dat het voorlopig voorkeursalternatief consequenties heeft voor het gehele stroomgebied van de Waal. De keuze van het voorkeursalternatief betreft geen systeembenadering. Er wordt daarom door de gemeenten gevraagd de consequenties van de voorlopige keuze voor het gehele Waaltraject in beeld te brengen en dit met hen te overleggen voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt. Ook enkele bewoners uit Tiel geven aan dat zij niet betrokken zijn bij de keuze van het voorkeursalternatief, terwijl het mogelijke effect verder gaat dan het dijktraject Tiel-Waardenburg.

Commissie m.e.r.

De commissie voor de milieueffectrapportage is eveneens om advies gevraagd of de milieu-effecten voldoende zijn onderzocht om een keuze te kunnen maken. Op maandag 14 mei 2018 wordt het voorlopig advies besproken, waarna de commissie (naar verwachting in de loop van de maand) het advies zal publiceren. 

Hoe verder

Alle reacties en adviezen worden op dit moment samengevat en beantwoord. De reacties en adviezen worden meegenomen door de Stuurgroep bij het bepalen van het definitieve advies richting de Minister.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...