Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Gemeente Neerijnen neemt motie aan

Arja Dijkhout 22-12-2017 0 reacties

De gemeenteraad van Neerijnen heeft een motie aangenomen waarin staat dat de raad adviseert om voor dijkversterking met buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en natuurcompensatie te kiezen.

In de motie wordt het college opgeroepen om het volgende vanuit gemeente Neerijnen als advies in te brengen in de stuurgroepvergadering van begin februari 2018 waar een advies zal worden geformuleerd aan de minister I&W:

  1. om de keuze voor de aanleg van een hoogwatergeul Varik - Heesselt definitief uit te sluiten;
  2. om te kiezen voor het voorkeursalternatief: de traditionele dijkversterking met buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en natuurcompesatie;
  3. om het genoemde voorkeursalternatief uit te laten werken en bij het opstellen van een dijkontwerp de inwoners, de ondernemers, de grondbezitters en de gemeente Neerijnen te laten participeren.

Hier kunt u de gehele motie lezen.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...