Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Wat is de waterstandsdaling bij Tiel zonder en met hoogwatergeul?

Arja Dijkhout 12-03-2018 0 reacties

De stuurgroep heeft voorlopig gekozen voor dijkversterking zonder hoogwatergeul. Dit levert bij Tiel geen waterstandsdaling op. Het alternatief mét de hoogwatergeul levert bij Tiel een waterstandsdaling op van 35 cm.

(Bron: p.23 van Bijlage 5 van Globaal MER)

In de bovenstaande figuur zijn de waterstandsdalingen weergegeven voor de verschillende alternatieven uit de MIRT Verkenning Varik – Heesselt.

De stuurgroep heeft een voorlopige keuze gemaakt voor alternatief 1a (rode stippellijn: dijkversterking zonder rivierverruiming). Dit alternatief leidt bij Tiel tot een waterstandsverhoging van 4 cm. Dit is niet acceptabel, daarom moeten compenserende maatregelen in de uiterwaarden worden genomen zodat uiteindelijk de invloed op de waterstanden in de rivier nul is.

Het andere alternaltief dat de stuurgroep kon kiezen is alternatief 2b (blauwe lijn: dijkversterking met hoogwatergeul). Dit alternatief levert een maximale waterstandsdaling op van 44 cm net bovenstrooms van Varik. Bij Tiel is de waterstandsdaling 35 cm.

 

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...