Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Drukbezochte inloopavond

Arja Dijkhout 23-03-2018 3 reacties

Op donderdagavond 22 maart 2018 was er een inloopavond in Atelier Varik. Een groot aantal geïnteresseerde mensen kwam om zich te laten informeren over het onderzoek en resultaat van de verkenning die we hebben gedaan en ging met ons gesprek.

Stukken ter inzage

Het doel van de avond was om bezoekers te informeren over de MIRT-verkenning Varik-Heesselt en het voorlopig advies van de stuurgroep over de hoogwatergeul. De MIRT-verkenning richt zich met name op de vraag of er wel of geen hoogwatergeul moet worden aangelegd. De stukken van de MIRT-verkenning liggen momenteel tot 26 april ter inzage in onder andere Atelier Varik en iedereen kan hier een reactie op geven. Op deze website kunt u de stukken ook inzien . In het Atelier stond een bus waar bezoekers terplekke een reactie in konden doen.

Bezoekers konden zich laten informeren over alle onderzoeken en aspecten rondom de hoogwatergeul. Er waren speciale tafels ingericht met informatie over de gebiedsvisie, de BARRO en de dijkversterking. Tijdens de avond werd tweemaal een presentatie gegeven om informatie te verstrekken over een ander belangrijk onderwerp:  de veiligheid van de dorpspolder . Hoewel het niet waarschijnlijk lijkt dat de minister alsnog besluit vóór een hoogwatergeul, leven hier onder de bewoners nog veel vragen over.

Sommige bezoekers misten meer gedetailleerde informatie over de dijkversterking. Het waterschap voert nu gesprekken met aanwonenden over het ontwerp voor de dijkversterking. Na de zomervakantie informeert het waterschap u hier verder over.

Elke donderdag inloop

Was u niet in de gelegenheid om erbij te zijn? Dan kunt u elke donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur binnenlopen in Atelier Varik. Daar zijn mensen aanwezig met wie u in gesprek kunt gaan. Op dinsdag is het Atelier open op afspraak. U kunt een afspraak maken via info@varik-heesselt.nl.

3  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...
Waalzinnig 23-03-18 om 14:28

Ik heb het idee dat een groot aantal mensen met een andere verwachting naar de inloopavond waren gekomen. Men had de verwachting dat er over de voorlopige keuze van de stuurgroep gepraat ging worden en dat ook hier een gebiedsvisie beschikbaar van deze keuze zou zijn. Helaas vonden de mensen die ik gesproken heb het verbazingwekkend dat het grootste deel van het Atelier gevuld was met prachtige plaatjes van de optie waarvan, jullie schrijven het zelf hierboven, het niet waarschijnlijk is dat de minister alsnog besluit.

Arja Dijkhout 26-03-18 om 13:53

Beste Waalzinnig, De intentie van de inloopavond was om alle onderzoeken van de MIRT-verkenning Varik-Heesselt te laten zien. Hierop heeft de stuurgroep haar keuze gebaseerd. Als er nog vragen zijn, dan bent u van harte welkom in Atelier Varik: elke donderdag vrije inloop. Of mail naar info@varik-heesselt.nl.

Waalzinnig 28-03-18 om 8:33

Arja, wij hebben geen vragen meer. Maar het stoort ons mateloos dat er zoveel aandacht gaat naar een optie die volgens jullie eigen woorden "het waarschijnlijk niet word" Mensen die wij na afloop hebben gesproken waren met andere verwachtingen gekomen. Bjvoorbeeld een net zo uitgebreide gebiedsvisie dan voor een geul. Verder vond men het vreemd dat in een presentatie gezegd werd dat de MIRT op het gebied van veiligheid niet juist was. Vreemd als je dat over een officieel document zegt!