Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

Atelier Varik

Atelier Varik-Heesselt – de locatie

Atelier Varik-Heesselt is gevestigd in de oude SPAR aan de Keizerstraat 4 in Varik. Het is een inspirerende ontmoetings­plaats in het gebied waar het gesprek gevoerd en gefaciliteerd wordt. Het Atelier is er voor werkateliers, overleg, bijeenkomsten, lezingen, et cetera. Er wordt gewerkt aan het project en er is ruimte voor het publieke debat. Het is ook een plaats waar u informatie kunnen halen en brengen. Schetsen hangen aan de muur, de ontwikkelingen kunnen als een groeiproces gevolgd worden en nodigen uit tot reactie en interactie. Zo kan het Atelier ook lokale initiatieven faciliteren. Het is een open en transparant werkproces. Het Atelier beoogt het gesprek over de veranderingen een impuls te geven. Op woensdagen kunt u gewoon binnenlopen voor een kop koffie. Op dinsdag en donderdag is het Atelier op afspraak geopend.

Atelier Varik-Heesselt – de werkvorm

Atelier Varik-Heesselt is ook een creatieve werkvorm. Het staat voor de ontwerpende bena­dering van de MIRT-verkenning. In de pré-verkenning en het MIRT-onderzoek zijn goede ervaringen opgedaan met het schetsenderwijs, creatief verkennen van oplossingsrichtingen. Het heeft de basis gelegd voor de eerste schetsen voor het gebied. Deze werkwijze zetten we voort in de MIRT-verkenning. Het Atelier is niet één moment, maar een continu proces voor de gehele twee jaar van de verkenning, een manier van werken. Twee jaar lang gaan de projectpartners samen met experts, belanghebbenden en de bewoners en gebruikers van het gebied creatief aan de slag. Handen uit de mouwen, samen aan het werk, samen ontwerpend onderzoeken en samen ontwikkelingen vorm geven.