Veilig samenleven met toekomstig hoogwater
Veilig samenleven met toekomstig hoogwater

 

 

 

WELKOM!

 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het besluit genomen om niet te kiezen voor de aanleg van een binnendijkse hoogwatergeul in Varik en Heesselt. Nu dit besluit is genomen betekent dit dat Waterschap Rivierenland met zijn projectteam door gaat met alleen dijkversterking. Het projectteam van de provincie - dat werkte aan de rivierverruiming - wordt opgeheven. De klankbordgroep van Varik-Heesselt wordt eveneens opgeheven. De stuurgroep gaat verder als Bestuurlijke Begeleidingsgroep.


Deze website blijft als informatiebron nog dit jaar online. Informatie over de dijkversterking vindt u op www.wsrl.nl/Tiel-Waardenburg.